Zgłoszenie Do Projektu

Prześlij nam swoje zgłoszenie. Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak będzie to możliwe.

Kontakt

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy jest organizatorem projektu Patchwork Pamięci w ramach grantu otrzymanego w programie Pozytywnie Otwarci.

Jeśli chesz się z nami skontaktować, zostawić swoją opinię lub podzielić się pozytywną ideą możesz to zrobić przez formularz kontaktowy.

  • Adres: ul. Złota 7 lok. 21, V piętro, 00-019 Warszawa
  • Tel./Fax: +48 22 464 85 85
  • Email: pozytywnarozmowa@gmail.com

Deklaracja

Niniejszym potwierdzamy chęć przystąpienia i aktywnego udziału jako partner w realizacji projekt „Patchwork”, którego głównym realizatorem jest Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”.

W ramach realizacji projektu „Patchwork” zobowiązujemy się do:

  1. Wykonania i przekazania własnej części patchworku w wymiarach 100×100 cm., zgodnie z instrukcją podaną przez głównego realizatora.
  2. Opracowania i przesłania, zgodnie z instrukcjami głównego realizatora informacji dotyczącej działalności własnego Stowarzyszenia/grupy nieformalnej na potrzeby promocji projektu.

W ramach współpracy główny realizator Projektu zobowiązuje się do:

  1. Zszycia przekazanych/przesłanych elementów patchworka w jedną całość.
  2. Zaprezentowanie patchworka podczas centralnych obchodów Memorial AIDS Day w Warszawie – dokładne miejsce i data zostanie potwierdzona na 10 dni przed prezentacją.
  3. Wizualizacji logotypu Stowarzyszenia, jako partnera na wszelkich materiałach drukowanych promujących realizacje projektu.
  4. Zamieszczenie informacji promującej działalność Stowarzyszenia (opis, zdjęcia, logotyp) w materiałach promujących projekt.
  5. Przesłanie dokumentacji fotograficznej z prezentacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji współpracy (zgłoszeniu) dla potrzeb związanych z realizacją projektu „Patchwork” oraz celów archiwizacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy” w Warszawie (03-395) przy ul. Majowej 5 lok. 57. Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1). Nieudostępnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.